Markus

Strømsparetips

Det er en vanskelig tid med høye strømpriser og det påvirker økonomien til alle. Da blir det ekstra viktig å gjøre små og store tiltak som reduserer strømforbruket.

Statens strømstøtte trekkes fra nettleien

Stortinget har vedtatt en støtteordning som administreres av nettselskapene. Alle Agvas strømavtaler for privatpersoner omfattes av støtteordningen, uavhengig av om det er spot, fastpris eller variabel. Men støtten blir fratrukket på regningen fra nettselskapet.