InformasjonSe flere artikler

Statens strømstøtte trekkes fra nettleien

Stortinget har vedtatt en støtteordning som administreres av nettselskapene. Alle Agvas strømavtaler for privatpersoner omfattes av støtteordningen, uavhengig av om det er spot, fastpris eller variabel. Men støtten blir fratrukket på regningen fra nettselskapet.

Alle strømleverandører,, store som små, kjøper inn strømmen for samme pris som nå er historisk høy. Dette gjør dessverre at alle strømkunder får høye priser i vinter. For å avhjelpe de største pristoppene har Stortinget vedtatt en støtteordning som administreres av nettselskapene. Alle Agvas strømavtaler for privatpersoner omfattes av støtteordningen, uavhengig av om det er spot, fastpris eller variabel. Men støtten blir fratrukket på regningen fra nettselskapet.

Hvorfor er strømprisene så høye nå?
Det er flere grunner til at prisene er svært høye nå og det er særlig overraskende siden prisene var historisk lave for bare litt over et år siden. De viktigste grunnene til høye priser nå og gjennom vinteren er høye gasspriser i Europa og lav fylling i vannmagasinene.

Hvordan administreres støtteordningen?
Du faktureres av strømleverandøren som normalt etter inngått avtale, statens støtteordning kommer altså ikke til fratrekk på strømregningen fra Agva Kraft. Støtten kommer etter en bestemt formel som en rabattlinje på fakturaen fra din nettleverandør.

Hvor mye av regningen støtter staten?
Støtteordningen tar utgangspunkt i den gjennomsnittlige spotprisen strømleverandørene betaler den aktuelle måneden. Så dekker staten 55% av spotprisen (uten påslag) som overstiger 70 øre + mva (87,50 øre inkl moms) den aktuelle måneden. Ordningen gjelder for strøm forbrukt i desember, januar, februar og mars denne vinteren. Inntil 5000 kWt støttes hver måned og blir altså trukket fra på regningen fra nettselskapet som kommer i begynnelsen av januar, februar, mars og april. Hytte og fritidbolig omfattes ikke av ordningen.

Ikke avhengig av strømavtale
Formelen for utregning av støtten er uavhengig av hvilken strømavtale du har. Det er den månedlige spotprisen uten påslag som ligger til grunn for støtten selv om du har timesspot eller fastpris.

For mer informasjon om ordningen, se Kompensasjonsordning for høye strømpriser – NVE.

Nettselskapene har også informasjonssider om ordningen og det er de som kontaktes om du har spørsmål om ordningen.

De største nettselskapene:
Elvia (tidligere Hafslund og Eidsiva)
Tensio (tidligere NTE Nett og TrønderEnergi Nett
Lede (Tidligere Skagerak)
BKK Nett
Agder Energi
Lyse