Personvern

PERSONVERNERKLÆRING FOR AGVA KRAFT AS

Behandling av personopplysninger i Agva Kraft AS

Agva Kraft AS er en norsk kraftleverandør som tilbyr fornybar strøm til privatmarkedet. Personvern er viktig for oss, og vi er opptatt av at personopplysninger vi mottar behandles trygt og i henhold til gjeldende lover om personvern. Her vil du finne en orientering om hvordan vi forholder oss til personopplysninger vi mottar. Med personopplysninger menes opplysninger som kan knyttes direkte eller indirekte til deg, for eksempel navn, adresse, telefonnummer, IP-adresse og e-postadresse.  Denne erklæringen vil kunne være gjenstand for oppdateringer og endringer.

Når du er i kontakt med oss vil vi behandle personopplysninger om deg. I denne personvernerklæringen finner du informasjon om hvilke personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.

1. Hva slags informasjon samler vi inn og hvorfor gjør vi det

Formålet med behandlingen av personopplysningene er å oppfylle en avtale med deg som kunde. I tillegg samler inn og behandler Agva Kraft personopplysninger til analyse og statistiske formål, herunder å forbedre våre produkter og tjenester.

Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg. Vi behandler personopplysninger som leverandør av tjenester, i markedsføringsøyemed og i forbindelse med besøk på vår hjemmeside, www.agva.no.

Vi samler inn følgende personopplysninger til formålene angitt her:

 1. Kunde- og leverandøropplysninger
  Agva Kraft AS henter primært personopplysninger fra vårt kunderegistreringsskjema, tilgjengelig på våre nettsider. I tillegg innhentes teknisk informasjon, herunder IP-adressen fra nettleserøkten til den besøkende. Videre vil Agva Kraft AS kunne kryssjekke informasjonen du oppgir mot vår kredittopplysningspartner, Bisnode AS.Følgende personopplysninger behandles:

Opplysninger du selv oppgir inkluderer:

 1. Telefonnummer
 2. Fødselsdato
 3. Fornavn
 4. Etternavn
 5. Adresse
 6. Postnummer
 7. Poststed
 8. E-post

Noen av opplysningene vi spør om er basert på vårt dynamiske kunderegistreringsskjema. Dette vil si at du ikke nødvendigvis blir spurt om å oppgi alle opplysningene ovenfor.

Opplysninger Agva Kraft AS innhenter selv:

 • IP-adresse (hentes fra nettlesersesjonen)

Opplysninger vi henter fra andre kilder:

 • Utfyllende kontaktinformasjon
 • Kredittopplysninger, herunder betalingsanmerkninger
 • Informasjon om strømforbruk og andre opplysninger knyttet til strømleveransen

Våre kilder til opplysninger inkluderer:

 • Nummeropplysningstjenester
 • Kredittopplysningsbyråer
 • Netteier

Opplysningene vi får fra deg eller innhenter lagres i vår database. Agva Kraft AS tar ikke automatiserte individuelle avgjørelser basert på personopplysninger.

Behandlingen av personopplysningene skjer på grunnlag av samtykke, for å kunne oppfylle en avtale eller etter en interessavveining (GDPR art 6 nr 1 bokstav a, b, c og f).

 1. Sende ut markedsføring, nyhetsbrev og gi informasjon om vår virksomhet
  Følgende personopplysninger behandles:
  1. Navn på kontaktperson
  2. e-postadresse.

Behandlingen skjer på grunnlag av avtale med deg (GDPR art 6 nr 1 a). Du kan når som helst trekke samtykket for oppbevaring av dine kontaktopplysninger. Vi vil da slette din kontaktinformasjon fra adresselisten til markedsføringstiltaket og/eller nyhetsbrevet.

 1. Besvare henvendelser som kommer inn til oss
  Følgende personopplysninger behandles:
  1. Navn
  2. Telefonnummer
  3. e-postadresse
  4. og eventuelle personopplysninger som måtte følge av henvendelsen.

Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av avtale med deg eller basert på en interesseavveining (GDPR art 6 nr 1 a, b og f). Vi har vurdert det slik at dette ofte er nødvendig for å oss for å hjelpe deg med det du lurer på.

 1. Webanalyse og informasjonskapsler (Cookies)
  Informasjon om bruk av hjemmesiden vår www.agva.no behandles i samsvar med vår cookie-erklæring slik denne fremgår av punkt 6 nedenfor.

2. Utlevering av personopplysninger til andre

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen.

Vi bruker databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller har vi inngått databehandleravtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen. Leverandørene kan ikke bruke opplysningene til andre formål enn det de er innhentet til.

Vi vil dele din kontaktinformasjon, herunder ditt navn og epostadresse, med våre systemleverandører. Vi gjør dette for at vi skal kunne kommunisere elektronisk med deg eller gjøre annen nødvendig elektronisk behandling av dine opplysninger.

Eksempler på systemleverandører inkluderer, men er ikke begrenset til:

 1. Mailchimp, Inc. benytter opplysningene til å sende deg e-post på våre vegne.
 2. com benytter opplysningene til å sende deg e-post på våre vegne.

All behandling av personopplysninger som vi foretar skjer innenfor EU/EØS-området.

3. Lagringstid

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for.

Dette betyr for eksempel at personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes hvis du trekker ditt samtykke. Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt. Noen opplysninger har vi plikt til å oppbevare i en viss periode. Opplysningene slettes da når fristen for oppbevaringsplikten har utløpt.

Dersom du ikke inngår en kundeavtale med oss, eller dersom kundeavtalen opphører, vil vi slette dine personopplysninger så raskt som mulig etter din forespørsel om å bli kunde, med mindre du selv ber om å bli slettet tidligere, eller noe annet følger av lov og forskrift om regnskapsføring. Vi vil uansett ikke lagre opplysningene lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen og våre lovpålagte plikter.

Agva Kraft AS forbeholder seg retten til å avidentifisere opplysningene, slik at informasjonen kan brukes til statistiske formål.

4. Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no.

For å ta i bruk dine rettigheter må du ta skriftlig kontakt med oss. Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

Vi vil kunne be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg – og ikke noen som gir seg ut for å være deg.

Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke, dersom du har avgitt dette, for behandling av personopplysninger hos oss. Den enkleste måten å gjøre dette på, er å ta skriftlige kontakt med vår kundeservice på kundeservice@agva.no.

5. Sikring av opplysningene

Agva Kraft AS setter sine kunders personvern høyt og forsikrer at deres personvern ivaretas i overensstemmelse med de krav som stilles i gjeldende lovgivning.

Herunder forsikrer Agva Kraft AS at opplysningene lagres på en sikker måte i henhold til enhver tids gjeldende personvernlovgivning, samt at opplysningene ikke vil komme uvedkommende til kunnskap. I forlengelsen forsikrer Agva Kraft AS at opplysningene er lagret i systemer som har den nødvendige informasjonssikkerhet med hensyn til konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet.

Agva Kraft AS pålegger sine ansatte og tilknyttede avtaleparter å følge de lover, forskrifter og interne retningslinjer som gjelder for behandling av personopplysninger.

Agva Kraft AS har innført organisatoriske og tekniske rutiner som skal sørge for at dine personopplysninger ikke kommer på avveie, ikke endres utilsiktet og at de er tilgjengelige ved behov.

6. Informasjonskapsler / «Cookies»

Informasjonskapsler («cookies») er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du besøker en nettside. Lagring av opplysninger og behandling av opplysninger fra informasjonskapsler er ikke tillatt med mindre brukeren av nettsiden både har blitt informert om og har gitt sitt samtykke til behandlingen. Brukeren skal få vite om og godkjenne hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med behandlingen er og hvem som behandler opplysningene, jf. ekomloven § 2-7b. Dette gjøres ved hjelp av en teknisk innstilling i brukerens nettleser.

Agva Kraft AS bruker informasjonskapsler for at ulike tjenester på nettsiden vår skal fungere, samt analysere din bruk av vårt nettsted.

Behandlingsgrunnlaget for vår bruk av informasjonskapsler er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 f), som tillater oss å behandle opplysninger som er nødvendig for å vareta en berettiget interesse som veier tyngre enn hensynet til den enkeltes personvern. Den berettigede interessen er å få tjenester på nettsiden til å fungere, samt analysere din bruk av vårt nettsted, slik at vi kan utvikle bedre nettbaserte tjenester.

Følgende informasjonskapsler brukes på våre nettsider:

NavnFormål
PHPSESSIDBrukes for å holde en nettlesersesjon åpen
__utmzBrukes i forbindelse med webanalyse
__utmtBrukes i forbindelse med webanalyse
__utmcBrukes i forbindelse med webanalyse
__utmaBrukes i forbindelse med webanalyse
__utmbBrukes i forbindelse med webanalyse
_hjIncludedInSampleBrukes i forbindelse med webanalyse
_vis_opt_test_cookieBrukes i forbindelse med webanalyse
_vis_opt_sBrukes i forbindelse med webanalyse
_vwo_uuid_v2Brukes i forbindelse med webanalyse

7. Klager

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet.

Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.

8. Endringer

Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her.  Hvis vi har dine kontaktopplysninger vil vi gjøre deg oppmerksom på disse forandringene. Ellers vil oppdatert informasjon alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside.

9. Kontaktinformasjon

Agva Kraft AS, organisasjonsnummer 914 902 371 MVA, er behandlingsansvarlig for personopplysningene som samles inn i henhold til denne personvernerklæringen.

Du kan når som helst stille oss spørsmål om hvordan vi behandler dine brukerdata og gjøre dine ovennevnte rettigheter gjeldende, ved å kontakte vår Kundeservice nedenfor. Du har krav på svar uten ugrunnet opphold, og senest innen 30 dager.

Telefon:                               +47 67 11 44 66

E-post:                                 kundeservice@agva.no

Kontaktskjema:                http://www.agva.no

Adresse:                              Agva Kraft AS, Strandveien 35, 1366 Lysaker