Miljø som plattform

Helt siden starten har Agva vært en utfordrer i det norske strømmarkedet – både når det gjelder pris og miljøengasjement.

Nedenfor kan du lese mer om hva vi gjør og hva du som kunde er med å bidra til. Mange klimamål skal oppfylles og verden står sammen om å komme frem til gode løsninger. Det er ikke enkelt, men hvis hver av oss er med på å gjøre sitt, øker vi sjansen for å lykkes. Hos oss er derfor ikke miljøfokus et tilleggsprodukt, men selve plattformen.

Er fornybar energi løsningen?

Ja, mener ekspertene. Fornybar energi i alle ledd er nøkkelen til å bekjempe klimautfordringene i dag og i fremtiden.

Hva er opprinnelsesgaranti?

Opprinnelsesgarantier er et belønningssystem som i Norge forvaltes av Statnett og bygger på at du som strømkunde skal kunne bruke din forbrukermakt. En miljøvennlig produsent av strøm har ved hjelp av disse garantiene to produkter å selge; selve strømmen og verdien av at man har tatt et grønt valg i produksjonen. For hver enhet fornybar strøm som produseres, utstedes en opprinnelsesgaranti med tilsvarende mengde. Ordningen gjør det mer lønnsomt å produsere miljøvennlig strøm – et insentiv vi vet fungerer.

Spar penger og miljøet med
True Energy appen

Er det mulig å spare penger på strøm og samtidig bidra til å skåne naturen? Ja visst. Ved å fordele strømforbruket gjennom døgnet oppnås en indirekte miljøeffekt mange ikke tenker over. Reduserer vi forbrukstoppene reduseres også behovet for å bygge ut strømnettet – dette er et viktig miljøtiltak. Agva True Energy appen og Agva spotpris-avtale er alt som skal til. Appen kan for eksempel stilles inn til automatisk lade el-bilen når strømforbruket og strømprisen er lavest – billigere for deg og bedre for miljøet.

Les mer om Agva True Energy

WWF og Agva

Hvert år bidrar Agva med en fast økonomisk støtte til WWF Verdens naturfond og deres arbeid for å bremse klimaendringene og tapet av natur. I 2020 bidro Agva sammen med kundene sine med en ekstra støtte i forbindelse med TV-aksjonen «Gå for et hav av muligheter». WWF gjør en formidabel innsats både for å redde truede arter, redusere klimaendringene, bevare Norges unike skoger, ta vare på Arktis og redde havet fra forsøpling, overfiske og ødeleggende gruvedrift. Vi ønsker å motivere kundene våre til å ta gode bærekraftige valg også i andre sammenhenger. Samarbeidet innebærer også deltakelse på aktiviteter, konferanser og informasjonsarbeid som strømsparetips. WWF sitt arbeid og engasjement er en ledestjerne og en inspirasjon.

Les mer om samarbeidet på wwf.no

Strømsmart

Smart for miljøet, smart for lommeboken, smart for deg. Slik lyder Agva sitt Strømsmart-konsept. Strømsmart er en kudos til alle kundene våre som har tatt et bevisst og bærekraftig valg. Det handler ikke om å ofre, men å tenke litt smartere. Det trenger ikke koste mer. Den strømsmarte har rimelig timessmålt spotprisavtale og bruker app til å forbruke når strømprisene er på sitt laveste – for eksempel ved lading av el-bil. Smart for miljøet, smart for lommeboken, smart for deg.

Les mer om Strømsmart