Åpenhetsloven

1. juli 2022 trådte den norske åpenhetsloven i kraft. De fleste større bedrifter i Norge omfattes av åpenhetsloven og det gjør også Agva Kraft.

«Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, og sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.» Kilde: Åpenhetsloven § 1.

Agva Krafts arbeid

Agva Kraft skall utføre aktsomhetsvurderinger for å stanse, forebygge og begrense negative konsekvenser på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Som en del i kartleggingen vill Agva Kraft:

  • Vurdere egne eksisterende og potensielle konsekvenser
  • Innarbeide resultatene i egen virksomhet
  • Overvåke våre prestasjoner
  • Publisere rapporter om hvordan konsekvensene håndteres

Har du spørsmål er du velkommen at kontakte oss på kundeservice@agva.no.

Våre redogjørelser

Redegjørelse 2023