Strømavtaler for bedrift

Agva Kraft AS har egen konsesjon og er en del av et nordisk energikonsern. I tillegg til strøm til private husholdninger, leverer vi produkter tilpasset små og mellomstore bedrifter. Hvis du har en forretning eller en liten produksjonsbedrift med fokus på lave kostnader og miljø er Agva Bedrift perfekt. Vi tilbyr enkle og oversiktlige avtaler som kan spare bedriften for betydelige kostnader samtidig som det gir et bidrag til miljøet.

Pris

For mange bedrifter er kostnader til energi en nødvendig utgift som ikke har noe med kjernevirksomheten å gjøre. Derfor ønsker man hverken å spekulere i prisutviklingen eller å betale ekstra for å sikre gjennom fastpris. Agva Kraft sine bedriftsprodukter er basert på den naturlige markedsutviklingen, spotprisen, og man får dermed en korrekt markedspris.

Praktisk og enkelt

Produktene er enkle og transparente. Det er raskt å bestille og du får gode, oversiktlige fakturaer der det går tydelig frem hva som går til innkjøp av strøm og hva som er Agvas avanse. Du kan også følge med på aktiviteter og nyheter om energi og miljø på Agva Kraft på Facebook.