Kundeservice

Lurer du på noe? Her finner du svar på de vanligste spørsmålene. Du kan også kontakte oss på telefon eller sende oss en henvendelse gjennom skjemaet under.

Avtaler
Flytte
Faktura og betaling
Min side
Annet

Avtaler

Avtaler

Din avtale

Dette vil du kunne se på din faktura. Du kan også finne det på fakturaene på min side.

Fikk du svar på spørsmålet?
Avbryt

Vennligst velg ett av alternativene eller hvis du har valgt "annet" enn du trenger å skrive en grunn.

Takk for at du ga oss tilbakemelding!

Strømavtaler

Spotpris
Spotprisen er det Agva og alle andre kraftselskaper kjøper inn strømmen for til enhver tid. Spotprisen endrer seg daglig, og det har ifølge Statistisk Sentralbyrå vært den rimeligste avtaleformen de siste 10 år


Innkjøpspris
Strømpris for innkjøpspris avtaler er et forbruksveid gjennomsnitt hos netteier for timeprisene på kraftbørsen Nord Pool, og inkluderer el-sertifikater, opprinnelsesgarantier for ren og fornybar strøm og øvrige innkjøpskostnader i aktuelt leveringsområde. I tillegg kommer gjeldende månedsgebyr, påslag pr kWt og offentlige avgifter.

Innkjøpspris baseres altså på spotpris, men inneholder offentlige avgifter og kostnader forbundet med kjøp av strøm.

 

Standard Variabel
Variabel pris settes i forkant og prises ut fra utviklingen i markedet og konkurransen mellom strømleverandørene. Avtalen er litt mer forutsigbar da kunden vet prisen i forkant.

 

Fastpris
Fastpris er en fast ørespris for en fastsatt periode. Det kan være avtaleperiode på 3, 6 eller 12 mnd.

 

Fastsum
Fastsum er en fastsatt sum per mnd basert på ditt årsforbruk.om årsforbruket vi får inn fra netteier endrer seg vil summen å betale per mnd endres. Ofte vil det være en sum for forbruk opp til 10000 kWt/20000 kWt videre tillegg per 2500 kWt per år.

Fikk du svar på spørsmålet?
Avbryt

Vennligst velg ett av alternativene eller hvis du har valgt "annet" enn du trenger å skrive en grunn.

Takk for at du ga oss tilbakemelding!

Kampanjeavtaler

Vi tilbyr kampanjeavtaler, avtalene kan være tidsbegrenset eller ha krav om for eksempel avtalegiro. Opplysninger om dette vil stå spesifisert inne på den aktuelle avtalen.

Du kan lese om alle våre avtaler her.

Fikk du svar på spørsmålet?
Avbryt

Vennligst velg ett av alternativene eller hvis du har valgt "annet" enn du trenger å skrive en grunn.

Takk for at du ga oss tilbakemelding!

Flytte

Flytte

Flytte inn

Når du flytter inn kan du legge inn en bestilling på en av våre avtaler.

Husk å huke av for at du er nyinnflyttet og fra hvilken dato du tar over strømmen.

Ved flytting kan vi søke om oppstart ca en mnd tilbake i tid.


Her kan du gjøre din bestilling.

Fikk du svar på spørsmålet?
Avbryt

Vennligst velg ett av alternativene eller hvis du har valgt "annet" enn du trenger å skrive en grunn.

Takk for at du ga oss tilbakemelding!

Flytte ut

Når du flytter ut må du kontakte oss for å få avsluttet avtalen, vi gir da også beskjed til din netteier.

Vi kan ikke avslutte avtaler tilbake i tid, men ser helst at flytting meldes en uke før utflytt.

Du kan gi beskjed om flytting via vårt kontaktskjema.

Fikk du svar på spørsmålet?
Avbryt

Vennligst velg ett av alternativene eller hvis du har valgt "annet" enn du trenger å skrive en grunn.

Takk for at du ga oss tilbakemelding!

Faktura og betaling

Faktura og betaling

eFaktura, avtalegiro og betalingsalternativer

eFaktura 
Fakturaen kommer inn i nettbanken din i stedet for i postkassen. Den blir ikke trukket fra konto automatisk, så du må enten godkjenne hver enkelt faktura eller tegne avtalegiro i tillegg for å få betalt fakturaen.

 

Avtalegiro
Avtalegiro innebærer at fakturaen trekkes direkte fra konto uten at du må godkjenne hver gang. Avtalegiro kan brukes sammen med både eFaktura, epostfaktura og papirfaktura. Dersom du kun har opprettet avtalegiro kommer papirfaktura i posten om ikke annet er avtalt. Vi er pliktet å sende en spesifikasjon slik at du ser hva du betaler for. Det tilkommer miljøgebyr på papirfaktura, men du kan når som helst kontakte oss for å gå over til eFaktura eller epostfaktura.

 

Epostfaktura
Du får faktura som en pdf på eposten som er registrert hos oss. Du må selv legge denne inn i din nettbank. Du gir beskjed til kundeservice at du ønsker dette ved å fylle ut vårt kontaktskjema.


Giro
Fakturaen kommer per post.

For å unngå eventuelle gebyrer kan du opprette eFaktura og avtalegiro i nettbanken din allerede før du mottatt første faktura. Ved å bruke referansene og instruksene vi sender til deg per epost når vi startet din strømleveranse kan du enkelt opprette dette selv. 

For å endre betalingsalternativ kan du sende oss en melding via vårt kontaktskjema.

Fikk du svar på spørsmålet?
Avbryt

Vennligst velg ett av alternativene eller hvis du har valgt "annet" enn du trenger å skrive en grunn.

Takk for at du ga oss tilbakemelding!

Samfakturering og gjennomfakturering

Nei, vi tilbyr ikke samfakturering slik at det vil bli separat faktura fra oss og netteier.

Fikk du svar på spørsmålet?
Avbryt

Vennligst velg ett av alternativene eller hvis du har valgt "annet" enn du trenger å skrive en grunn.

Takk for at du ga oss tilbakemelding!

Miljøgebyr

Dersom du ikke har tegnet avtale om faktura på email eller rett i nettbanken (eFaktura) må vi sende den i posten med de kostnadene det medfører. Du kan når som helst skifte til elektronisk faktura så vil det ikke komme miljøgebyr.
Om du har Avtalegiro og ikke efaktura eller epostfaktura i tillegg, kommer fakturagrunnlaget i posten. Dette vil også medføre miljøgebyr.

Fikk du svar på spørsmålet?
Avbryt

Vennligst velg ett av alternativene eller hvis du har valgt "annet" enn du trenger å skrive en grunn.

Takk for at du ga oss tilbakemelding!

Faktureringsintervall

De fleste avtaler faktureres hver mnd, og vil bli sendt ut i løpet av den første uken hver mnd.

Noen avtaler faktureres 2 mnd av gangen. Du kan se hvilken avtale du har på Min Side (på en av dine fakturaer).

Dersom du ønsker en fast forfallsdato er vi behjelpelig med dette. Kontakt oss da via vårt kontaktskjema

Fikk du svar på spørsmålet?
Avbryt

Vennligst velg ett av alternativene eller hvis du har valgt "annet" enn du trenger å skrive en grunn.

Takk for at du ga oss tilbakemelding!

Kopi av faktura

Dette finner du på Min Side.

Fikk du svar på spørsmålet?
Avbryt

Vennligst velg ett av alternativene eller hvis du har valgt "annet" enn du trenger å skrive en grunn.

Takk for at du ga oss tilbakemelding!

Min side

Min side

Innlogging

Det vil ta en uke fra bestilling til du kan logge på min side.

For å logge på min side må du først registrere deg, det kan du gjøre her.

Fikk du svar på spørsmålet?
Avbryt

Vennligst velg ett av alternativene eller hvis du har valgt "annet" enn du trenger å skrive en grunn.

Takk for at du ga oss tilbakemelding!

Innloggingsproblemer

Første gangen du er inne på min side må du velge alternativet «Registrer bruker».

Mobiltelefonnummer eller epostadresse må være de samme som du registrerte hos oss ved bestilling.

Det tar cirka en uke fra at du bestiller til at du kan logge deg inn på min side.

Fikk du svar på spørsmålet?
Avbryt

Vennligst velg ett av alternativene eller hvis du har valgt "annet" enn du trenger å skrive en grunn.

Takk for at du ga oss tilbakemelding!

Informasjon om min side

På min side kan du finne kopi av tidligere fakturaer, se hvilken avtale du har og følge med på ditt forbruk.

Du kan også finne ditt målepunkt id. Her logger du inn på Min Side.

Fikk du svar på spørsmålet?
Avbryt

Vennligst velg ett av alternativene eller hvis du har valgt "annet" enn du trenger å skrive en grunn.

Takk for at du ga oss tilbakemelding!

Annet

Annet

Nettleie

Det vanligste er å ha en avtale med en strømleverandør og en avtale med et nettselskap. Den strømmen du faktisk bruker, kjøper du hos strømleverandøren. Nettleie betaler du til det lokale nettselskapet ditt, det er for å få overført strøm til boligen din. Du vil derfor motta en faktura fra strømleverandøren for kjøp av strøm og en faktura fra nettselskapet for tilførsel av strøm.

Du kan selv velge strømleverandør, men du må ha nettleie fra ditt lokale nettselskap. Når du flytter inn på en ny adresse melder du ifra til oss om dette så ordner vi med strømleveranse til deg men vi sørger også for at kontakte nettleverandøren din slik at du ikke trenger å tenke på det.

Fikk du svar på spørsmålet?
Avbryt

Vennligst velg ett av alternativene eller hvis du har valgt "annet" enn du trenger å skrive en grunn.

Takk for at du ga oss tilbakemelding!

Målepunktid

Dette nummeret er unikt for hver enkelt strømmåler og identifiserer det spesifikke målepunktet strømmen leveres på. Dette nummeret står ikke på selve måleren.

Målepunkt id starter alltid på 7070575000 + 8 siffer, du finner det på faktura fra din netteier eller får det opplyst om du tar kontakt med dem.

Fikk du svar på spørsmålet?
Avbryt

Vennligst velg ett av alternativene eller hvis du har valgt "annet" enn du trenger å skrive en grunn.

Takk for at du ga oss tilbakemelding!

Agva og WWF

Agva Kraft er opptatt av å gjøre det vi kan for å forhindre den menneskeskapte globale oppvarmingen. Agva kraft støtter arbeidet WWF Verdens naturfond gjør for å bremse klimaendringene og stanse tapet av natur. Dette samarbeidet, og tips til hvordan du kan spare strøm i hjemmet ditt, kan du lese mer om her. Ingen kan ta fullt ansvar for å stanse den globale oppvarmingen, men alle kan gjøre sitt. 

Fikk du svar på spørsmålet?
Avbryt

Vennligst velg ett av alternativene eller hvis du har valgt "annet" enn du trenger å skrive en grunn.

Takk for at du ga oss tilbakemelding!

Statens strømstøtte

Stortinget har vedtatt en støtteordning som administreres av nettselskapene. Alle Agvas strømavtaler for privatpersoner omfattes av støtteordningen, uavhengig av om det er spot, fastpris eller variabel. Men støtten blir fratrukket på regningen fra nettselskapet. Les mer her.

Fikk du svar på spørsmålet?
Avbryt

Vennligst velg ett av alternativene eller hvis du har valgt "annet" enn du trenger å skrive en grunn.

Takk for at du ga oss tilbakemelding!