InformasjonSe flere artikler

Strømstøtten gjelder over 70 øre + mva

Statens strømstøtte har fra og med januar økt og administreres fortsatt av netteier. Det er viktig å påpeke at den gjelder månedlige spotpriser over 70 øre + mva (87,5 øre inkl mva).

Det er fortsatt netteier som administrerer strømstøtten
Strømstøtten trekkes fra din nettleie, og spørsmål rundt dette må således rettes til din netteier (for eksempel Elvia, BKK, Lede)

Strømstøtten har økt til 80% over innslagspunktet
Statens strømstøtte har fra og med forbruksmånedene januar, februar og mars har økt til 80% av spotprisen over 87,5 øre (70 øre +mva). Det vil si at det trekkes fra et beløp fra nettregningen man mottar i disse dager, mens strømregningen fra Agva skal betales som normalt. For desember er støtten opprettholdt til 55% over innslagspunktet.

Strømstøtten gjelder innkjøpspris over 70 øre + mva
Vi opplever at det ikke har blitt kommunisert godt nok at strømstøtten gjelder månedens gjennomsnittlige spotpris over 70 øre med tillegg av moms. Det reelle innslagspunktet er altså ved spotpriser over 87,5 øre inkl mva. For mer informasjon om ordningen, se Kompensasjonsordning for høye strømpriser – NVE.

Ikke avhengig av strømavtale
Formelen for utregning av støtten er uavhengig av hvilken strømavtale du har. Det er den månedlige spotprisen uten påslag som ligger til grunn for støtten selv om du har timesspot eller fastpris.

Nettselskapene har også informasjonssider om ordningen og det er de som kontaktes om du har spørsmål om ordningen.

De største nettselskapene:
Elvia (tidligere Hafslund og Eidsiva)
Tensio (tidligere NTE Nett og TrønderEnergi Nett)
Lede (Tidligere Skagerak)
BKK Nett
Agder Energi
Lyse