AGVA Strømsmart

Få et bevisst forhold til strømforbruk og hvordan dette påvirker naturen, samfunnet og økonomien din. Smart for miljøet, smart for lommeboken, smart for deg.

Nå mer enn noen gang er det viktig at alle har et bevisst forhold til eget forbruk og hvordan strømmen produseres. Det er riktignok ikke en ting alene som utgjør den store forskjellen, men alle valgene vi gjør tilsammen. Dette er et kretsløp der gode valg vil gi mye tilbake. Med Strømsmart ønsker vi og sette fokus på og belyse hvordan du kan gjøre de beste valgene å bidra til en tryggere og bedre fremtid.

Ta kontroll med True Energy

Undersøkelser viser at de fleste av oss ønsker å leve mer bærekraftig, men mange er usikker på hvordan. En god start er å bli mer bevisst. Med True Energy-appen gjør vi det enkelt å aktivt styre ditt eget strømforbruk – for eksempel ved lading av el-bil. I tillegg gir vi deg gode råd til hvordan du kan redusere strømforbruket ditt. Husk – det er strømmen du ikke bruker som er den mest miljøvennlige.

Les mer om AGVA True Energy

Rett Avtaleform

Hvilken avtale som er best for deg er avhengig av flere faktorer hvor både økonomi og ønsket forutsigbarhet spiller inn. Spotpris har tradisjonelt vært den rimeligste avtaleformen over tid, men siden man betaler det strømmen faktisk koster er man også mer sårbar i perioder med store svingninger. En fastprisavtale gir deg mer forutsigbarhet. Du betaler typisk noe mer pr. kwh i sommermånedene, men du slipper de store overraskelsene når vinteren kommer og strømprisene stiger. Dette gjør at du lettere kan planlegge fremover og gir deg mer stabilitet.

Les mer om strømavtalene

Mange Bekker Små

For oss er ikke “miljøet” et tilleggsprodukt, det er en grunnleggende del av vår visjon. Vi ser på oss selv, våre samarbeidspartnere og våre kunder som ambassadører for et bærekraftig energiforbruk. Vi støtter aktivt aktører og organisasjoner med en samfunnsnyttig plattform, deriblant WWF Verdens naturfond sin innsats for å bremse klimaendringene og stanse tapet av natur. Sammen står vi sterke og signaleffekten av engasjementet er en viktig del av vår tilnærming – det å gi tilbake til miljøet og understreke viktigheten av valgene vi gjør for fremtiden.

Les mer om vårt miljøengasjement