Agva WEB

Spotprisen er det Agva og alle andre kraftselskaper kjøper inn
strømmen for til enhver tid. Spotprisen endrer seg daglig, og det har ifølge Statistisk Sentralbyrå vært den rimeligste avtaleformen de siste 10 år.

Nå får du spotpris med et avslag på 27,4 øre/kWt!

Agva Kraft har fokus på miljøet og kjøper kun inn strøm fra 100% fornybare kilder, noe som er inkludert i prisen. Se øvrige vilkår

Agva Web er en avtale som kun kan bestilles av nye kunder. Etter 2 måneder, fortsetter du på Agva Spotpris der påslaget er 9,9 øre/kWt og 49,- per måned.

  • Avslag -27,4 øre/kWt
  • Faktureres månedlig – etterskuddsvis
  • Spotpris (områdepris)
  • Ikke noen binding
  • Miljøgebyr ved valg av papirfaktura kr 49,-