Agva Spotpris

 – for deg som vil følge bransjens innkjøpspris til enhver tid


Spotprisen endrer seg daglig, og det har ifølge
Statistisk Sentralbyrå vært den rimeligste avtaleformen de siste 10 år.
Agva Spot faktureres etterskuddsvis og er en av våre vanligste avtaler.

Agva Kraft har fokus på miljøet og kjøper kun inn strøm fra 100% fornybare kilder,
noe som er inkludert i prisen. Se øvrige vilkår

  • Påslag 8,9 øre/kWt
  • Månedsgebyr 19,-
  • 100 % fornybar energi
  • Faktureres månedlig – etterskuddsvis
  • Miljøgebyr ved valg av papirfaktura kr 49,-