Agva Vinterspot

  • Påslag 2,8 øre/kWt
  • Ikke noen binding
  • Faktureres månedlig – etterskuddsvis

Agva Vinterspot

– Kun 2,8 øre/kWt i påslag

Spotprisavtale er en strømavtale som følger prisene i markedet. Spotprisen svinger hele tiden, men over tid gir en slik avtale deg lavest strømpris, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Avtalen har faste priselementer og vilkår i minimum 6 måneder. Etter dette fortsetter du med vår populære strømavtale Agva Spotpris.

  • Påslag 2,8 øre/kWt
  • Faktureres månedlig – etterskuddsvis
  • Spotpris (områdepris)
  • Månedsgebyr 12,5,-
  • Miljøgebyr ved valg av papirfaktura 59,-
  • Ingen bindingstid

Se øvrige vilkår

Kom i gang