AGVA SUPERSPOT

– Nr 1. på strømpris.no

Spotprisen er det Agva og alle andre kraftselskaper kjøper inn
strømmen for til enhver tid. Spotprisen endrer seg daglig, og det har ifølge
Statistisk Sentralbyrå vært den rimeligste avtaleformen de siste 10 år.

Nå får du innkjøpspris med et avslag på 15 øre/kWt!

Agva Kraft har fokus på miljøet og kjøper kun inn strøm fra 100% fornybare kilder,
noe som er inkludert i prisen. Se øvrige vilkår

Avtalen forutsetter inngåelse av avtalegiro. Hvis avtalegiro ikke er opprettet innen 1 måned går avtalen over til Agva Kraft Spot.

  • Avslag -15,00 øre/kWt - vi sponser strømmen din!
  • Krav om avtalegiro
  • Faktureres månedlig – etterskuddsvis
  • Miljøgebyr ved valg av papirfaktura kr 49,-
  • Kan kun bestilles av nye kunder