AGVA Spot

 – for deg som vil følge bransjens innkjøpspris til enhver tid


Innkjøpsprisen er det Agva og alle andre kraftselskaper kjøper inn
strømmen for til enhver tid. Innkjøpsprisen endrer seg daglig, og det har ifølge
Statistisk Sentralbyrå vært den rimeligste avtaleformen de siste 10 år.
Agva Spot faktureres forskuddsvis og er en av våre vanligste avtaler.

Agva Kraft har fokus på miljøet og kjøper kun inn strøm fra 100% fornybare kilder,
noe som er inkludert i prisen. Se øvrige vilkår

  • Følger bransjens innkjøpspris
  • Månedsgebyr 0,-
  • Påslag 9,9 øre/kWt
  • 100 % fornybar energi
  • Faktureres forskuddsvis
  • Ingen bindingstid
  • Pris