Agva Kraft Spot

Spotprisavtale er en strømavtale som følger prisene i markedet. Spotprisen svinger hele tiden, men over tid gir en slik avtale deg lavest strømpris, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Agva er «miljøstrømselskapet» og kjøper kun inn strøm fra 100% fornybare kilder. Alle våre strømavtaler kommer derfor med opprinnelsesgaranti inkludert i prisen. Se øvrige vilkår

  • Spotpris (timespot)
  • Påslag 14,90 øre/kWt
  • Faktureres månedlig – etterskuddsvis
  • Miljøgebyr ved valg av papirfaktura kr 49,-