AGVA SPOT

Spotprisen er det Agva og alle andre kraftselskaper kjøper inn
strømmen for til enhver tid. Spotprisen endrer seg daglig, og det har ifølge
Statistisk Sentralbyrå vært den rimeligste avtaleformen de siste 10 år.

Agva Kraft har fokus på miljøet og kjøper kun inn strøm fra 100% fornybare kilder,
noe som er inkludert i prisen. Se øvrige vilkår

  • Spotpris (områdepris)
  • Påslag 14,90 øre
  • Faktureres månedlig – etterskuddsvis
  • Miljøgebyr ved valg av papirfaktura kr 49,-