Agva Kraft støtter WWF sitt klimaarbeid

Ingen kan ta fullt ansvar for å stanse den globale oppvarmingen, men alle kan gjøre sitt. Energisparing er en enkel måte å bidra på, og det sparer deg i tillegg for penger! Den billigste og grønneste strømmen, er den du ikke bruker.

Agva Kraft er opptatt av å gjøre det vi kan for å forhindre den globale oppvarmingen. Derfor støtter vi WWF Verden naturfonds klimaarbeid. Klimaendringene truer livsgrunnlaget til mennesker og dyr, derfor må verden i fremtiden være basert på fornybare løsninger. Kun på den måten kan mennesker leve i harmoni med naturen, som vi alle er helt avhengig av for vår overlevelse. WWF jobber for å beskytte natur og mennesker mot farlige klimaendringer.

12 enkle energisparetips fra WWF og Agva:

 1. Sett inn eller bytt tetningslister i dør- og vinduskarmer
 2. Søk Enova om tilskudd til energieffektiviseringstiltak som varmepumpe eller etterisolering
 3. Få støtte fra Enova til å leie inn en energirådgiver som kan hjelpe deg med din bolig
 4. Installer en smarthjem-løsning som hjelper deg å spare strøm
 5. Lukk dører og skru ned varmen i rom du ikke bruker
 6. Bruk LED-belysning og skru av lys i rom som ikke er i bruk
 7. Velg energieffektive hvitevarer, og fyll de helt fulle ved bruk
 8. Luft raskt og effektivt om vinteren.
 9. Hvis du orker: senk innetemperaturen med 1 grad, det kan spare deg for ca. 5% av kostnadene til oppvarming
 10. Etterisoler loftet
 11. Bor du i borettslag? Energisparing kan få ned felleskostnadene. Enova støtter energireduserende enkelttiltak
 12. Sjekk med kommunen din om de har tilskuddsordninger for energieffektiviserende tiltak

Ingen kan ta fullt ansvar for å stanse den globale oppvarmingen, men alle kan gjøre sitt. Ta ditt ansvar og bytt til en leverandør som kjøper strømmen fra 100% fornybare kilder.

WWF_partnership_badge Agva kraft liggende