AGVA Spot – Ta igjen den økte elavgiften ved å ha en billigere avtale

Innkjøpsprisen, eller spotprisen, er det Agva og alle andre kraftselskaper kjøper inn
strømmen for til enhver tid. Spotprisen endrer seg daglig, og det har ifølge
Statistisk Sentralbyrå vært den rimeligste avtaleformen de siste 10 år. Se øvrige vilkår

  • Følger bransjens innkjøpspris
  • Månedsgebyr 0,-
  • Påslag 9,9 øre/kWt
  • 100 % fornybar energi
  • Ingen bindingstid
  • Pris