AGVA Vintervarm

Med fastpris er du sikret den avtalte prisen i avtaleperioden. Det er altså fullstendig forutsigbart, og kun strømforbruket som påvirker totalbeløpet. Se øvrige vilkår

Gjensidig binding
Agva er forpliktet til å levere til avtalt pris uansett hvor høyt innkjøpsprisen går i avtaleperioden.
Som kunde kan du tre ut av avtalen mot et gebyr på kr 500.
Etter avtaleperioden fortsetter du på vårt standardprodukt Agva Kraft Spot.

 

  • Samme pris i 3 måneder!
  • Gjeldende pris 79,9 øre/kWt
  • Ikke noe månedsgebyr!
  • Faktureres månedlig – etterskuddsvis
  • Krav om avtalegiro
  • Miljøgebyr ved valg av papirfaktura kr 49,-