Ifølge Forbrukerrådets prisoversikt er Agva Spot AG billigst i Buskerud.

Forbrukerrådet lanserte i 2015 en prisoversikt som sammenlikner prisen til alle norske strømleverandører.
Agva Kraft har som ambisjon å hele tiden ligge på topp i oversikten og ha den billigste prisen i Buskerud.

Innkjøpsprisen, eller spotprisen, er det Agva og alle andre kraftselskaper kjøper inn
strømmen for til enhver tid. Spotprisen endrer seg daglig, og det har ifølge
Statistisk Sentralbyrå vært den rimeligste avtaleformen de siste 10 år.
Se øvrige vilkår

  • Førsteplass i Forbrukerrådets sammenligning!
  • Gjeldende påslag 0,00 øre
  • Ikke noe månedsgebyr!
  • Faktureres månedlig – etterskuddsvis
  • Krav om avtalegiro
  • Gjeldene miljøgebyr ved valg av papirfaktura kr 49,-
  • Hvis avtalegiro ikke er opprettet inne 1 måned, flyttes kunden til «Agva Spot Valgfri».

Kampanje 
Dette er et kampanjeprodukt som kun kan bestilles av nye kunder.