AGVA STRØMPRIS

– 6 måneder garanti uten binding

 

Spotprisen er det Agva og alle andre kraftselskaper kjøper inn
strømmen for til enhver tid. Spotprisen endrer seg daglig, og det har ifølge
Statistisk Sentralbyrå vært den rimeligste avtaleformen de siste 10 år.

Agva Kraft har fokus på miljøet og kjøper kun inn strøm fra 100% fornybare kilder,
noe som er inkludert i prisen. Se øvrige vilkår

Avtalen gjelder for nye kunder og garanterer et fast påslag på -8,6 øre/kWt i 6 måneder.

En forutsetning for avtalen er at du som kunde oppretter avtalegiro for å holde kostnadene på avtalen lavest mulig.
Etter 6 måneder fortsetter kundeforholdet på Agva Spotpris.

  • Påslag -8,6 øre
  • Månedsgebyr kr 0,-
  • Påslaget garanteres i 6 måneder
  • Miljøgebyr ved valg av papirfaktura kr 49,-
  • Krav om avtalegiro
  • Kun for nye kunder