AGVA Spot-NP

 – for deg som vil følge spotprisen til enhver tid


Spotprisen er det Agva og alle andre kraftselskaper kjøper inn
strømmen for til enhver tid. Spotprisen endrer seg daglig, og det har ifølge
Statistisk Sentralbyrå vært den rimeligste avtaleformen de siste 10 år.

Agva Kraft har fokus på miljøet og kjøper kun inn strøm fra 100% fornybare kilder,
noe som er inkludert i prisen. Se øvrige vilkår

  • Påslag -15 øre/KWh
  • Faktureres månedlig – etterskuddsvis
  • Miljøgebyr ved valg av papirfaktura kr 49,-
  • 100 % fornybar energi
  • Kan kun bestilles av nye kunder