Agva Spot AG

Innkjøpsprisen er det Agva kjøper inn strømmen for til enhver tid. Prisen endrer seg daglig,
og det har ifølge Statistisk Sentralbyrå vært den rimeligste avtaleformen de siste 10 år.
Se øvrige vilkår

  • Påslag: 8,9 øre/kWt
  • Faktureres månedlig – etterskuddsvis
  • Gjeldende miljøgebyr ved valg av papirfaktura kr 49,-
  • Kan kun bestilles av nye kunder
  • Hvis avtalegiro ikke er opprettet innen 1 måned flyttes kunden til «Agva Innkjøpspris»