AGVA Spot AG

Innkjøpsprisen, er det Agva kjøper inn strømmen for til enhver tid. Spotprisen endrer seg daglig, og det har ifølge
Statistisk Sentralbyrå vært den rimeligste avtaleformen de siste 10 år. Se øvrige vilkår

Kampanje
Dette er et kampanjeprodukt som kun kan bestilles av nye kunder.

  • Gjeldende påslag 0,00 øre
  • Faktureres månedlig – etterskuddsvis
  • Krav om avtalegiro
  • Gjeldende miljøgebyr ved valg av papirfaktura kr 49,-
  • Hvis avtalegiro ikke er opprettet inne 1 måned flyttes kunden til «Agva Spot Valgfri».