AGVA Kraft Spot AG

Innkjøpsprisen, er det Agva kjøper inn strømmen for til enhver tid. Spotprisen endrer seg daglig, og det har ifølge
Statistisk Sentralbyrå vært den rimeligste avtaleformen de siste 10 år. Hvis avtalegiro ikke er opprettet inne 1 måned påløper et gebyr på 59,- pr måned.
Se øvrige vilkår

 

 

  • Påslag 8,9 øre/kWt
  • Faktureres månedlig – etterskuddsvis
  • Krav om avtalegiro
  • Gjeldende miljøgebyr ved valg av papirfaktura kr 49,-