AGVA Innkjøpspris Villa – for deg som vil følge bransjens innkjøpspris

Innkjøpsprisen er det Agva og alle andre kraftselskaper kjøper inn strømmen for til enhver tid.
Innkjøpsprisen (spotprisen) endrer seg daglig, og det har ifølge Statistisk Sentralbyrå vært den
rimeligste avtaleformen de siste 10 år. Se øvrige vilkår

  • Vektet spotpris
  • Påslag 9,9 øre/kWt
  • Månedsgebyr kr 0,-
  • Vilkårene gjelder i 12 mnd.
  • Miljøgebyr ved valg av papirfaktura kr 49,-
  • Pris