AGVA Flyt Online – Et onlineprodukt for deg som vil ha et billig produkt med få prissvingninger gjennom året

Agva Flyt Online er såkalt standard variabel pris, og er fortsatt den vanligste avtaleformen i Norge.
Prisen følger markedsutviklingen, men endres ikke like ofte som en spotpris.
Prisen endres med 14 dagers varsel og det er ingen bindingstid på avtalen. Se øvrige vilkår

  • Standard Variabel Pris
  • 85 øre/kWt
  • Månedsgebyr kr 0,-
  • Miljøgebyr ved valg av papirfaktura kr 49,-
  • Faktureres forskuddsvis
  • Bestilling og kundeservice foregår online
  • Pris