Agva Fastpris

Med fastpris er du sikret den avtalte prisen i avtaleperioden. Det er altså fullstendig forutsigbart, og kun strømforbruket som påvirker totalbeløpet som betales.

Gjensidig binding
Agva er forpliktet til å levere til avtalt pris uansett hvor høyt innkjøpsprisen går i avtaleperioden.
Som kunde kan du tre ut av avtalen mot et gebyr på kr 1000.

Agva Kraft har fokus på miljøet og kjøper kun inn strøm fra 100% fornybare kilder,
noe som er inkludert i prisen. Se øvrige vilkår

  • Forutsigbar strømpris
  • Fastpris 109,9 øre/kWt
  • Månedsgebyr 0,-
  • Faktureres etterskuddsvis
  • 100 % fornybar energi
  • 1 års gjensidig bindingstid (bruddgebyr 1000,-)