AGVA Fast 1 år Kampanje

Med fastpris er du sikret den avtalte prisen i avtaleperioden. Det er altså fullstendig forutsigbart,
og kun strømforbruket som påvirker totalbeløpet som betales.
Avtalen faktureres etterskuddsvis og forutsetter opprettende av avtalegiro.
Hvis avtalegiro ikke er opprettet innen 1 måned påløper et gebyr på 79,- pr måned.
Etter ett år fortsetter kundeforholdet på vår standardavtale Agva Kraft Spot.

Gjensidig binding
Agva er forpliktet til å levere til avtalt pris uansett hvor høyt innkjøpsprisen går i avtaleperioden.

Agva Kraft har fokus på miljøet og kjøper kun inn strøm fra 100% fornybare kilder,
noe som er inkludert i prisen. Se øvrige vilkår

  • Kampanjepris 31,90 øre/kWt
  • Faktureres etterskuddsvis
  • Månedsgebyr 0,-
  • 100 % fornybar energi
  • Bruddgebyr 1.000,-
  • Kan kun bestilles av nye kunder