100% Fornybar Energi

Agva Kraft selger 100% fornybar energi. Vi kan ikke styre hva som kommer ut av kontakten din, men vi kan styre hvor pengene dine går. Når du kjøper strøm fra kraftleverandører som ikke handler opprinnelsesgarantier går kun 9% av pengene dine til produksjon av fornybar energi. Når du kjøper fra Agva Kraft går 100% av pengene dine til fornybar energi, uten tillegg i prisen.

Gjennom ordningen med opprinnelsesgarantier, som Statnett kontrollerer i Norge, vil det for hver kWt du bruker bli produsert tilsvarende mengde grønn strøm. Dette betyr at pengene du betaler for strømmen går til produsenter av fornybar energi. Ifølge NVE sin varedeklarasjon for 2014 er andelen fornybar energi i Norge nå nede i historisk lave 9%. Handler du strøm fra Agva får du 100%!

Valget er ditt!

Du kan lese mer om opprinnelsesgarantier på NVE sine hjemmesider.