AGVA Flyt – For deg som vil ha et produkt med få prissvingninger gjennom året

Flytende er det samme som standard variabel pris, og er fortsatt den vanligste avtaleformen
i Norge. Prisen følger markedsutviklingen, men endres ikke like ofte som en spotpris.
Prisen endres med 7 dagers varsel og det er ingen bindingstid på avtalen. Se øvrige vilkår

  • Vanligste avtaleformen i Norge
  • Månedsgebyr 0,-
  • 100 % fornybar energi
  • Ingen bindingstid

  • Pris